Agnieszka 

Olszewska-Kaczmarek

Psycholożka i Psychoterapeutka

Pracuję w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzę psychoterapię indywidualną, sesje dla par i relacji a także pracuję z grupami. 

Sesje w j.polskim lub angielskim

Spotkania w gabinecie lub on-line


Psychologist and Psychotherapist

I use Process-Oriented Psychology method. I work with individuals, couples, relationships, and groups. 

Sessions available in-person or on-line